ZSM

ZSM is een essentiële schakel in de strafrechtketen. Binnen ZSM werken justitie partners samen  en wordt na aanhouding van verdachten van veelvoorkomende criminaliteit zo spoedig mogelijk een beslissing genomen over het afdoeningstraject. Het is belangrijk dat op ZSM zo veel mogelijk relevante informatie over het delict en de persoon bekend is. Deze contextinformatie moet leiden tot ‘betekenisvolle interventies’. Contextinformatie kan door het Zorg- en Veiligheidshuis worden aangedragen, maar ook vanuit het lokale veld/organisaties. Omgekeerd is het belangrijk dat de uitkomst van de afdoenings- cq routeringsbeslissing wordt verstrekt aan het Zorg- en Veiligheidshuis of lokale veld. Hierdoor hou je een zo volledig en compleet mogelijk dossier over de persoon.  Als een wijk- en gebiedsteam annex is met iemand die strafbare feiten pleegt en bij een volgend strafbaar feit een advies wil meegeven over de afdoening bij ZSM, dan kan dit via de politie (veelal de wijkagent). De politie kan het advies met de bijbehorende contextinformatie in het politiesysteem zetten.    

In dit filmpje kun je in een paar minuten zien wat ZSM precies is en doet.