Voor en door professionals

Het Veiligheidshuis is er voor medewerkers van organisaties en instellingen die te maken hebben met complexe meervoudige veiligheidsproblematiek. Problematiek waarbij overlast, geweld, criminaliteit, maatschappelijke teloorgang en/of aantasting van de (openbare orde en) veiligheid een rol speelt.

Een medewerker van een partner van het Veiligheidshuis  kan een persoon, gezin of groep bij het Veiligheidshuis aanmelden met het verzoek om procesregie te voeren of ondersteuning te bieden. Burgers kunnen het Veiligheidshuis niet rechtstreeks benaderen.  Het Veiligheidshuis werkt vraaggericht. We krijgen aanmeldingen uit alle hoeken van de provincie en van vele partners zoals sociale wijk- en gebiedsteams, gemeenten, politie, gevangeniswezen, corporaties, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, de GGZ, VNN, Fier Fryslan, Zienn, het Leger des Heils, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdhulp en Reclassering. 

Het Veiligheidshuis wordt gevormd door een team van 15 medewerkers die los van een organisatie of instelling functioneren en dus een onafhankelijke positie innemen. Ook zijn er een aantal partners die voor een bepaald aantal uren een werkplek in het Veiligheidshuis hebben. Zij functioneren vanuit hun eigen organisatie. Het gaat om medewerkers van de Reclassering, Gevangeniswezen, Openbaar Ministerie en politie.

Bij een maatwerkoverleg  over een bepaalde persoon of gezin sluiten alle bij die persoon of dat gezin direct betrokken professionals aan.   

De ketenpartners die de samenwerkingsovereenkomst van het Veilgheidshuis hebben ondertekend zijn:

 • alle friese gemeenen;
 • het Openbaar Ministerie;
 • Politie;
 • Dienst Justitiele Inrichtingen;
 • Regiecentrum Bescherming en Veiligheid;
 • Raad voor de Kinderbescherming;
 • GGZ Friesland;
 • Verslavingszorg;
 • Reclassering;
 • de Friese wooncorporaties;
 • GGD/Veiligheidsregio.

 

Kortom, het Veiligheidshuis is een breed netwerk waar professionals uit vele organisaties en instellingen elkaar vinden. Met het werk dat we met z'n allen verzetten maken we Friesland voor iedereen veiliger en leefbaarder !

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau