Signaleren en combineren

Met de  komst van de sociale wijk- en gebiedsteams  staan zorg, activering en ondersteuning meer dan ooit dicht bij de burger. Deze teams hebben een wezenlijke rol in het vroegtijdig aan de oppervlakte brengen van (verborgen) signalen die kunnen duiden op verwardheid en andere problemen. De signalenkaart biedt houvast in de herkenning. De sociale wijk- en gebiedsteams hebben eveneens een rol in het duiden en  samenbrengen  van de signalen en het hierop acteren volgens het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 coördinerend sociaal werker