Selecteren en aanmelden

CORONA-richtlijnen. De overleggen in het Zorg- en Veiligheidshuis vinden digitaal plaats. Overleg vindt indien nodig bij hoge uitzondering fysiek plaats waarbij de Coronaregels in acht worden genomen. 
 

Professionals  kunnen een persoon of (gezins)systeem via deze link bij het Zorg- en Veiligheidshuis aanmelden. Let op: lees voor het invullen van het formulier eerst onderstaande criteria en aandachtspunten door. 
 

Een professional kan een casus bij het Zorg- en Veiligheidshuis aanmelden als:

  • er sprake is van hoge veiligheidsrisico's voor de persoon/ personen en/of de omgeving;
  • er een keten- en/of gemeenteoverstijgende aanpak tussen partijen uit het zorg- en veiligheidsdomein nodig is;
  • er stagnatie in de samenwerking en/of het vinden van oplossingen is. Voorliggende acties hebben niet tot het gewenste resultaat geleid en procesregie of advies /ondersteuning door het Zorg- en veiligheidshuis is wenselijk.

 

Contact leggen voordat je een casus aanmeldt

Je kunt altijd contact opnemen om te overleggen of een casus geschikt is om bij het Zorg- en veiligheidshuis aan te melden en/of om advies te vragen. 

Aandachtspunten bij een aanmelding

  • Eenmalig account aanmaken

Het Zorg- en Veiligheidshuis werkt met een (nieuw) digitaal aanmeldformulier dat rechtstreeks in het registratiesysteem van het Zorg- en Veiligheidshuis komt. Om dit formulier in te kunnen vullen is het nodig dat je eenmalig een account aanmaakt.

  • Nieuw wachtwoord soms in spam box

Een nieuw wachtwoord komt soms in de spam box terecht.Ontvang je geen mailbericht met een wachtwoord, check dan eerst de spam box.

  • Let op bij het aanmaken van de gebruikersnaam en wachtwoord

De gebruikersnaam mag geen mailadres zijn en geen lees en speciale tekens bevatten. Het wachtwoord mag geen leestekens en speciale tekens bevatten.

  • Melding 'geen veilige website' negeren

In enkele gevallen geeft de organisatie van de aamelder aan dat er sprake is van een onveilge site. Dit is echter niet het geval. Deze melding kan genegeerd worden. het aanmeldformulier wordt via een extra beveiligde lijn verstuurd.

  • Alle betrokken personen aanmelden

Bij de aanmelding dien je alle betrokken personen toe te voegen.Bijvoorbeeld in een gezinssysteem waarin geweld speelt ook de partner en de kinderen.

  • Volledige omschrijving

Om een eerste beeld van de problematiek te krijgen is het van belang dat je in het formulier een heldere omschrijving geeft van de situatie en de veiligheidsrisico's.

  • Aanmelding retour indien niet volledig ingevuld

Als een aanmelding niet volledig is ingevuld, dan krijg je deze retour met de vraag om aanvullende informatie.

 

 

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau