Samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Fryslan 2019 en verder

In deze Samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd tussen partijen met het oog op de gezamenlijke uitvoering, inrichting en instandhouding van het Veiligheidshuis met als doel in een samenwerkingsverband tussen gemeenten, zorg- en justitiepartners complexe ketenoverstijgende veiligheidsproblematiek te verminderen en te voorkomen.

Realisatie: Bruna & Bruna Communicatiebureau