Opschalen; route en regie

Helderheid over regie, rollen en verantwoordelijkheden is een voorwaarde om ruis in de samenwerking tussen partijen te voorkomen. Stagnatie in samenwerking en het uitblijven van effectieve oplossingen dient zo snel mogelijk te worden doorbroken. Hiermee voorkom je escalatie en kun je eerder de-escaleren. De gemeente Leeuwarden heeft in samenwerking met het Netwerk Directeuren Sociaal Domein en het VNG-programma sociale teams, de integrale aanpak ter voorkoming van escalatie geïnitieerd, kortgezegd AVE. Het resultaat hiervan is verwoord een klein handzaam boekje en wordt gaandeweg geïmplementeerd. Het boekje en een flyer zijn te downloaden via de website van HHM. De aanpak van mensen met verward gedrag sluit aan op de basisafspraken van de AVE.  De AVE is een generieke aanpak en geldt dus niet alleen voor casuïstiek waarbij sprake is van mensen met verward gedrag. 

Van belang is dat alle professionals die te maken krijgen met mensen die verward gedrag vertonen weten wanneer opgeschaald kan en moet worden. Onderstaand schema biedt hierin een leidraad. Er wordt ingezoomd op de te volgen route bij (dreigende) escalaties waarbij de zorg- en veiligheidsketen elkaar doorgaans raken.