Dwang en drang interventies

De wet biedt veel interventies die ingezet kunnen worden bij verwarde personen. Tegelijkertijd creëert de wet beperkingen om door te kunnen pakken. Ook hier is het de kunst  om de (beperkte) mogelijkheden meer in samenhang toe te passen met als basis de persoonsgerichte aanpak op maat.
Dwang en drangkaders in beeld is een overzichtelijk naslagwerk wat een aardig compleet beeld geeft van wat er binnen het straf-, civiel-, en bestuursrecht mogelijk is.  Een aantal interventies in het dwang- en drang kader worden uitgelicht.