Colofon

Opdrachtgever  
Bestuurscommissie Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân

Gedelegeerd opdrachtgevers    
Maureen de Boer, manager Zorg- en Veiligheidshuis Fryslan
Frans Haenen, afdelingshoofd GGD

Opdrachtnemer    
Fries Veilgheidsprogramma 'aanpak mensen met verward gedrag' 
Marjan Houkes, procesleider Veiligheidsprogramma en procesregisseur Zorg- en Veiligheidshuis Fryslan
Gerrit Wiersma, procesregisseur Zorg- en Veiligheidshuis Fryslan
Norbert van der Hoek, extern procesondersteuner

Auteurs Veiligheidshandboek  
Maureen de Boer en Marjan Houkes
 
Vormgeving
Twirre Ontwerpt, Jolande Mollink

Beheer Veiligheidshandboek    
Veiligheidsburo programma 'aanpak mensen met verward gedrag''.

Met input van:
Dit Veiligheidshandboek is tot stand gekomen met input van onder andere gemeenten, politie, OM, GZZ, Verslavingszorg en wijk- en gebiedstams. 

Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maureen de Boer van het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslan.