Checklist persoonsgerichte aanpak

Checklist persoonsgerichte aanpak

Er is een checklist ontwikkeld die samenwerkende professionals rondom een casus helpt om het proces te optimaliseren, een gedegen probleemanalyse te maken en op basis hiervan eerder de ‘juiste’ interventies in te zetten.

Bij elke check volgt een ja/nee antwoord met toelichting/de uitkomsten. 

checklistpga2018.pdf

Er is ook een toelichting op de checklist  gemaakt waarin u stapsgewijs wordt meegenomen in het proces van de persoonsgerichte aanpak op maat.

Toelichting checklist persoonsgerichte aanpak op maat.pdf