Begeleid en beschermd wonen

Begeleid en beschermd wonen zijn woonvormen die  bedoeld zijn voor mensen met psychische of psychosociale problemen, die  in meer of mindere mate begeleiding nodig hebben in het dagelijks leven. Bij begeleid wonen woont iemand zelfstandig met hulp, bij beschermd wonen is de begeleidig intensiever en gaat het om mensen die bij elkaar wonen. Er zijn meerdere instanties die begeleid en beschermd wonen ‘aanbieden’.
Een totaaloverzicht van gecontracteerde zorgaanbieders Beschermd Wonen is te vinden op de de website van het Sociaal Domein Friesland via de link  regionaal gecontracteerde aanbieders beschermd wonen

Gemeenten hebben met corporaties afspraken gemaakt over de huisvesting van mensen met intensieve ambulante begeleiding.  De corporaties en verschillende maatschappelijke organisaties (w.o. Zienn en LIMOR) hebben een werkwijze ‘toewijzing urgentiewoningen’. Zo stellen de coporaties in de gemeente Leeuwarden  jaarlijks elk 35 woningen beschikbaar. Alle prestatie-afspraken tussen de gemeente Leeuwarden en de corporaties zijn hier te downloaden.

Wijzer over Zorg is een website waarop mensen kunnen zoeken naar de zorg die zij nodig hebben. De website is bedoeld voor zowel organisaties als zorgvragers met of zonder een CIZ indicatie die opzoek zijn naar zorg binnen een bepaald gebied
Het aanbod van begeleid en beschermd wonen is groot. Een aantal spelers is eruit gelicht met naast een algemeen overzicht de focus op ondersteuning en begeleiding voor de meer zware en complexe doelgroep.  Het overzicht kun je hier downloaden Het aanbod van begeleid en beschermd wonen.pdf.