24/7 acuut

Een van de succesfactoren in de aanpak van mensen met verward gedrag is een eenduidige beoordeling en taxatie van risico’s bj acute situaties (voor de persoon en de omgeving), aan de hand waarvan betrokken partijen kunnen bepalen of een strafrechtelijke aanpak, zorg of een combinatie nodig is. Wenselijk is een centrale voorziening die 24/7 beschikbaar is en waar multidisciplinair een beoordeling kan worden gedaan bij een acute situatie. Voorwaarde hierbij is dat in het proces van beoordeling, risicotaxatie en indicatiestelling zo min mogelijk schakels en overdrachtsmomenten zitten. Momenteel wordt verkent of een dergelijke centrale multidisciplinaire voorziening gerealiseerd kan worden. Meer informatie wordt in de tweede helft van 2016 verwacht.

Meer informatie over reeds bestaande 24/7 (crisis)diensten en de daarbij gemaakte afspraken is te vinden bij de rubrieken:
• Crisisdienst GGZ Friesland
• Spoed4Jeugd
• ZSM
• Afspraken tussen GGZ Friesland en politie Friesland